סדרת הרצאות שומו שמים!!!

סדרת הרצאות שומו שמים!!!

שומו שמים תשע"א

האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem