סדרת הרצאות שומו שמים!!!

סדרת הרצאות שומו שמים!!!

שומו שמים תשס"ז

האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem