סדרת הרצאות שומו שמים!!!

סדרת הרצאות שומו שמים!!!

שומו שמים תשס"ז


האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem