צור קשר

צור קשרפרטי התקשרות:

המרכז לפיתוח קשרי אוניברסיטה-קהילה
הרשות לקהילה ולנוער
האוניברסיטה העברית בירושלים
קמפוס אדמונד י. ספרא
גבעת רם
ירושלים 91904
טלפון - 02-6586256
פקס - 02-6584206

*שם פרטי
*שם משפחה
טלפון
טלפון נייד
*דואר אלקטרוני
מלל חופשי
האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem